Psychologische behandeling

De meeste mensen hebben wel eens een periode dat ze ergens mee zitten, er zelf niet goed uitkomen of vastlopen. Dat is heel normaal. Dan kan het nuttig zijn om er met een eerstelijns psycholoog over te praten. Een eerstelijnspsycholoog is gespecialiseerd in psychologische behandeling en werkt probleem- en oplossingsgericht.

In Psychologenpraktijk Veendam bied ik, Maarten Engels, behandeling aan volwassenen met psychische problemen, zowel in het kader van de Generalistische Basiszorg als ook Gespecialiseerde zorg.

Bijvoorbeeld wanneer u last heeft van één of meer van de onderstaande klachten:

• angst, schuldgevoel, onzekerheid;
• somberheid, depressie;
• overspannenheid, burnout;
• lichamelijke klachten zoals hoofdpijn en benauwdheid;
• psychische problemen ten gevolge van een ernstige ziekte zoals MS of kanker;
• rouw, verwerking van een verlies of van een traumatische gebeurtenis;
• problemen met het ouder worden;
• relatieproblemen;

Om voor vergoeding door de ziektekostenverzekering in aanmerking te komen, is een verwijsbrief van de huisarts noodzakelijk.

Op het moment (peildatum 13-10-2016) gelden de volgende wachttijden:

Aanmeldingswachttijd (tijd tot eerste afspraak na telefonisch contact): 3 weken.

Behandelingswachttijd (tijd tussen intake en starten van de behandeling): 1 tot 2 weken, niet afhankelijk van de diagnose of van uw ziektekostenverzekeraar.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen  om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen)